De nederlandse politie

Case

Tijdens een acht weken durend project heb ik samen met drie andere studenten een opdracht uitgevoerd voor de politie van Amsterdam. Een project manager van de politie vroeg ons een platform te ontwerpen waarbij zij haar projecten en innovaties kon delen met andere mensen binnen de politie.

Probleem

Het is voor projectmanagers niet mogelijk om projecten en innovaties met elkaar te delen en van elkaar in te zien.

Doel

Een inzichtelijke manier voor projectmanagers om projecten en innovaties te delen en te bekijken van andere project managers.

Resultaat

Een interactief platform waarbij projectmanagers gedurende het project een levend document kunnen bijhouden en dit delen met iedereen binnen de politie. 

Proces

 

Na uitgebreide interviews met onze opdrachtgever hebben we samen besloten om tijdens dit project de focus te leggen op project managers binnen de politie. Dit hield in dat we met meerdere projectmanagers in gesprek zijn gegaan om zo hun manier van werken en wensen in kaart te brengen.

 

Deze wensen hebben we gevisualiseerd. Door middel van deze informatie hebben we co creatie sessies gehouden om meer informatie te krijgen vanuit de project managers. Alle inzichten samen hebben geleid tot een prototype. Deze hebben wij twee maal getest met de projectmanagers.

Resultaat

Het resultaat is een interactief platform waarbij het mogelijk is voor projectmanagers om projecten en innovaties te delen en zichtbaar te maken binnen de politie. Daarnaast hebben we andere interactieve functies toegevoegd waardoor lezers van projecten quotes kunnen opslaan en makkelijk kunnen reageren op het project.

 

We hebben ervoor gekozen om iets verder te gaan van de style van de politie en meer innovatieve elementen toe te voegen aan het design om zo de politie te inspireren.