De doughnut economy

Case

De eerste vier weken van de Master Digital Design heb ik samen met drie andere studenten gewerkt aan een project voor de university van Northumbria. Amsterdam is een van de grote steden die werkt naar het creëren van een circulaire doughnut economy. Simpel gezegd is het doel om de behoeftes van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de aarde. 

 

Wij kregen de opdracht om het doughnut economy model uit te leggen aan een specifieke groep van de samenleving in Amsterdam door middel van een fysiek prototype op een stoep in Amsterdam. 

 

We hebben al team gekozen voor kinderen in tussen de zeven en tien jaar oud, omdat wij dit een uitdagende doelgroep vonden om het doughnut economy model aan voor te leggen en ze bewuster te maken van de veranderingen in de wereld op een speelse manier.

Schermafbeelding 2020-09-28 om 15.04.55

Probleem

Momenteel zijn weinig mensen bekend met het doughnut economy model binnen Amsterdam

Doel

 

Het uitleggen van het doughnut economy model aan kinderen tussen de zeven en tien jaar door middel van een speels fysiek prototype op en stoep in Amsterdam

Resultaat

 

Een interactieve tafel met een verhaal voor kinderen om meer informatie te krijgen over het doughnut economy model

Proces

Het was van belang dat wij als team eerst goed op de hoogte waren van wat het doughnut economy model inhield. Vervolgens zijn we onderzoek gaan doen naar hoe kinderen leren en wat ze het meeste aanspreekt in leerzame spellen. We hebben contact gehad met leerkrachten binnen onze gekozen leeftijdsgroep en zijn naar science museum Nemo geweest.

 

Vervolgens zijn we gestart met het maken van paper prototypes. We hadden een aantal criteria opgeschreven die we graag wilde nastreven in het ontwerp. We wilde graag een ronde vorm aanwezig zijn om de link te houden met het doughnut economy model. Het moest makkelijk en toegankelijk zijn voor kinderen.

 

Door het realiseren van paper prototypes kwamen we er achter dat er steeds kleine onderdelen waren die niet binnen het prototype paste. Tot we uiteindelijk een ronde tafel hadden waarbij de kinderen een spectator konden draaien om zo steeds een andere vraag te laten zien en een ander onderdeel van het doughnut economy model.

Resultaat

Uiteindelijk hebben we een ronde tafel gemaakt met een illustratie die verwijst naar de voedselindustrie en de koppeling met het doughnut economy model. In de illustratie is te zien wat er gebeurt als er te weinig is voor iedereen, als men te veel resources gebruikt, maar ook wat een mooi balans zou brengen. Bovenop de illustratie hadden we een spectator gemonteerd. Op deze manier konden de kinderen focussen op een punt/onderdeel van de illustratie. Elke punt/onderdeel had een vraag en door middel van knoppen op de spectator konden de kinderen een discussie aangaan met de Karel de kever die het verhaal vertelde rondom de illustraties. Door middel van een Arduino set up werden er bijpassende geluiden afgespeeld bij elke punt.

 

Wij hebben dit prototype getest in Amsterdam Noord. De kinderen waren erg enthousiast en herkende hun eigen buurt in de illustraties en gaven soms aan al eerder meer informatie te hebben gehad over klimaatverandering en wat dat met de aarde doet. Ook de university van Northumbria was erg tevreden over het prototype wat wij hadden gerealiseerd in vier weken.